Tự học tiếng Anh giao tiếp cấp tốc

Categories: Học tiếng Anh
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

Video bài học

 • 1 Hướng dẫn cách học hiệu quả
  04:29
 • 2 Greeting part 1 Listening Cách chào hỏi trong tiếng Anh
  06:20
 • 3 Greeting part 2 Conversation answer Cách chào hỏi trong
  15:35
 • 4 Greeting part 3 Speaking Cách chào hỏi trong tiếng Anh
  06:38
 • 5 What is your phone number part 1
  11:48
 • 6 What is your phone number part 2
  23:06
 • 7 What is your phone number part 3
  11:58
 • 8 What do you do for a living part 1
  10:07
 • 9 What do you do for a living part 2
  19:33
 • 10 What do you do for a living part 3
  10:53
 • 11 Talk about your family part 1
  12:18
 • 12 Talk about your family part 2
  25:00
 • 13 Talk about your family part 3
  12:00
 • 14 Who do you love the most part 1
  08:59
 • 15 Who do you love the most part 2
  24:56
 • 16 Who do you love the most part 3
  08:35
 • 17 What does he look like part 1
  10:17
 • 18 What does he look like part 2
  23:13
 • 19 What does he look like part 3
  10:41
 • 20 What does he look like part 4
  08:56
 • 21 What does he look like part 5
  27:18
 • 22 What does he look like part 6
  09:02
 • 23 What is your favourite food part 1
  08:56
 • 24 What is your favourite food part 2
  19:31
 • 25 What is your favourite food part 3
  09:03
 • 26 Review Ôn tập
  06:50
 • 27 Review Ôn tập Đáp án
  06:50
 • 28 What day is it today part 1
  10:24
 • 29 What day is it today part 2
  22:38
 • 30 What day is it today part 3
  10:28
 • 31 When is your birthday part 1
  13:07
 • 32 When is your birthday part 2
  19:10
 • 33 When is your birthday part 3
  13:11
 • 34 What do you like doing part 1
  10:20
 • 35 What do you like doing part 2
  17:03
 • 36 What do you like doing part 3
  10:53
 • 37 What do you often do in your free time part 1
  12:02
 • 38 What do you often do in your free time part 2
  28:46
 • 39 What do you often do in your free time part 3
  11:56
 • 40 How is the weather part 1
  09:50
 • 41 How is the weather part 2
  26:02
 • 42 How is the weather part 3
  10:36
 • 43 Seasons in the year part 1
  12:35
 • 44 Seasons in the year part 2
  27:25
 • 45 Seasons in the year part 3
  12:39
 • 46 Let is go to the zoo part 1
  09:30
 • 47 Let is go to the zoo part 2
  20:39
 • 48 Let is go to the zoo part 3
  10:08
 • 49 Where are you going this summer part 1
  09:23
 • 50 Where are you going this summer part 2
  23:14

Về chúng tôi

Netviet Human JSC  – Du Học Netviet

 • Trụ sở chính : Tầng 3 – Toà Nhà CT1 – KĐT Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

DMCA.com Protection Status

Văn phòng tư vấn và tiếp nhận hồ sơ

 1. Số 164 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội
 2. Trung Tâm : Số nhà 15 Liền Kề 6, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
 3. Điện thoại: 02462560688
 4. Hotline: 0962.328.328
 5. Email: Duhocnetviet@gmail.com