IELTS Fighter Target 6.5 Reading

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Download tài liệu tại đây

Course Content

Video bài học

 • Bài 01 Australian culture and culture shock table completionVocab
  04:56
 • Bài 02 Australian culture and culture shock table completionpract
  08:32
 • Bài 03 New media True false note given Vocabulary
  05:46
 • Bài 04 New media Truefalsenote given main content practice
  08:04
 • Bài 05 Organic food Maching headingVocabulary
  04:53
 • Bài 06 Organic food Maching headingpractice
  07:49
 • Bài 07 The world in our hands matching information Vocabulary
  06:03
 • Bài 08 The world in our hands matching informationpractice
  10:46
 • Bài 09 Why don’t baby talk like adults Multiple choice question
  04:37
 • Bài 10 Why don’t baby talk like adults Multiple choice question 1
  08:04
 • Bài 11 AdapTex Multiple choiceVocabulary
  06:22
 • Bài 12 AdapTex Multiple choicepractice
  08:37
 • Bài 13 Making money, spending money Truefalsenotgiven Vocabular
  06:24
 • Bài 14 Making money, spending money Truefalsenotgiven practice
  06:34
 • Bài 15 Education short anwer questionVocabulary
  03:57
 • Bài 16 Education short anwer questionpractice
  07:24
 • Bài 17 Community spirit matching informationVocabulary
  04:58
 • Bài 18 Community spirit matching informationpractice
  06:59
 • Bài 19 Family matters Matching headingsVocabulary
  07:27
 • Bài 20 Family matters Matching headingspractice
  06:46
 • Bài 21 Cultural differences Matching featruesVocabulary
  04:54
 • Bài 22 Cultural differences Matching featruespractice
  08:59
 • Bài 23 Twenty somethingVocabulary
  05:56
 • Bài 24 Twenty somethingpractice
  07:44
 • Bài 25 Healthcare Table completionVocabulary
  06:02
 • Bài 26 Healthcare Table completionpractice
  07:28
 • Bài 27 The job market summary completionVocabulary
  04:59
 • Bài 28 The job market summary completionpractice
  07:54
 • Bài 29 Relationships Matching featruesVocabulary
  06:52
 • Bài 30 Relationships Matching featruespractice
  06:44
 • Bài 31 Scientists at work diagram labelsVocabulary
  04:50
 • Bài 32 Scientists at work diagram labelspractice
  07:42
 • Bài 33 Adaptation diagram labelsVocabulary
  04:40
 • Bài 34 Adaptation diagram labelspractice
  07:09
 • Bài 35 Fashion and designs Matching sentence endingsVocabulary
  05:47
 • Bài 36 Fashion and designs Matching sentence endingspractice
  07:28
 • Bài 37 Water Matching sentence endingsVocabulary
  06:24
 • Bài 38 Water Matching sentence endingspractice
  07:46
 • Bài 39 Reading Mock Test 1 P1
  06:22
 • Bài 40 Reading Mock Test 1 P2
  11:45
 • Bài 41 Reading Mock Test 2 P1
  05:56
 • Bài 42 Reading Mock Test 2 P2
  12:25
 • Bài 43 Reading Mock Test 3 P1
  08:28
 • Bài 44 Reading Mock Test 3 P2
  10:28

Về chúng tôi

Netviet Human JSC  – Du Học Netviet

 • Trụ sở chính : Tầng 3 – Toà Nhà CT1 – KĐT Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

DMCA.com Protection Status

Văn phòng tư vấn và tiếp nhận hồ sơ

 1. Số 164 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội
 2. Trung Tâm : Số nhà 15 Liền Kề 6, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
 3. Điện thoại: 02462560688
 4. Hotline: 0962.328.328
 5. Email: Duhocnetviet@gmail.com