Chinh phục Tiếng Trung thật đơn giản

Categories: Học tiếng Trung
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

Video bài học

 • Bài 01 Thanh mẫu, vận mẫu, ghép âm, thanh điệu
  10:55
 • Bài 02 Từ mới, mẫu câu
  04:51
 • Bài 03 Luyện phát âm, viết chữ
  06:31
 • Bài 04 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 05 Thanh mẫu, vận mẫu, ghép âm
  05:33
 • Bài 06 Từ mới, mẫu câu 1
  05:59
 • Bài 07 Luyện phát âm, viết chữ 1
  03:22
 • Bài 08 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 09 Thanh mẫu, vận mẫu, ghép âm 1
  08:59
 • Bài 10 Từ mới, mẫu câu 2
  04:39
 • Bài 11 Luyện phát âm, viết chữ 2
  11:15
 • Bài 12 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 13 Thanh mẫu, vận mẫu, ghép âm 2
  07:25
 • Bài 14 Từ mới, mẫu câu 3
  06:02
 • Bài 15 Luyện phát âm, viết chữ 3
  08:43
 • Bài 16 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 17 Thanh mẫu, vận mẫu, ghép âm 3
  05:13
 • Bài 18 Nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả
  06:54
 • Bài 19 Thực hành giao tiếp
  06:27
 • Bài 20 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 21 Từ mới, mẫu câu, bài khóa
  06:32
 • Bài 22 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả…
  07:56
 • Bài 23 Thực hành giao tiếp thực tế
  04:36
 • Bài 24 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 25 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 1
  07:27
 • Bài 26 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 1
  08:03
 • Bài 27 Thực hành giao tiếp thực tế 1
  05:17
 • Bài 28 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 29 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 2
  08:45
 • Bài 30 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 2
  06:58
 • Bài 31 Thực hành giao tiếp thực tế 2
  04:45
 • Bài 32 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 33 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 3
  07:07
 • Bài 34 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 3
  06:40
 • Bài 35 Thực hành giao tiếp thực tế 3
  03:45
 • Bài 36 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 37 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 4
  07:11
 • Bài 38 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 4
  06:39
 • Bài 39 Thực hành giao tiếp thực tế 4
  04:26
 • Bài 40 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 41 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 5
  09:42
 • Bài 42 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 5
  09:05
 • Bài 43 Thực hành giao tiếp thực tế 5
  04:03
 • Bài 44 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 45 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 6
  08:41
 • Bài 46 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 6
  09:25
 • Bài 47 Thực hành giao tiếp thực tế 6
  04:33
 • Bài 48 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 49 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 7
  06:21
 • Bài 50 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 7
  06:01
 • Bài 51 Thực hành giao tiếp thực tế 7
  03:36
 • Bài 52 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 53 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 8
  04:16
 • Bài 54 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 8
  07:02
 • Bài 55 Thực hành giao tiếp thực tế 8
  09:26
 • Bài 56 Tìm Từ Theo Nghĩa
 • Bài 57 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 9
  08:41
 • Bài 58 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 9
  09:13
 • Bài 59 Thực hành giao tiếp thực tế 9
  04:02
 • Bài 60 Tìm Từ Theo Nghĩa

Về chúng tôi

Netviet Human JSC  – Du Học Netviet

 • Trụ sở chính : Tầng 3 – Toà Nhà CT1 – KĐT Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

DMCA.com Protection Status

Văn phòng tư vấn và tiếp nhận hồ sơ

 1. Số 164 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội
 2. Trung Tâm : Số nhà 15 Liền Kề 6, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
 3. Điện thoại: 02462560688
 4. Hotline: 0962.328.328
 5. Email: Duhocnetviet@gmail.com