Bảng chữ cái tiếng Trung – thông tin và phương pháp học một cách dễ dàng nhất

Bảng chữ cái tiếng Trung là một trong những bước quan trọng giúp bạn có thể tiến tới nền văn hóa Trung Hoa. Đất nước Trung Hoa ngày nay là một trong những nước được nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Tuy nhiên để thực hiện những điều đó một cách dễ dàng hơn chúng ta phải hiểu được ngôn ngữ và giao tiếp với họ.  Hãy cùng nhau tìm hiểu nào!

 1. Du học Đài Loan

Thông tin về bảng chữ cái tiếng Trung

Bảng chữ cái tiếng Trung là một hệ thống gồm các ngữ âm để phát âm các chữ Hán. Nếu như bảng chữ cái tiếng Việt thuộc chữ Latinh thì bảng chữ cái tiếng Trung thuộc dạng chữ cái tượng hình. Tuy được cấu thành bởi các nét phức tạp song bảng chữ cái vẫn có cấu trúc cơ bản. Trong tiếng Trung bao gồm nguyên âm , phụ âm và thanh điệu. Từ đó việc phát âm các chữ cái tiếng Trung cũng như tiếng Trung cần dựa vào phiên âm. Ngày hôm nay chúng mình sẽ giúp các bạn kéo gần khoảng cách hơn bằng bảng chữ cái tiếng Trung và cách học nhé!

 

Bảng Chữ Cái Tiếng Trung

Cách Phát Âm Bảng Chữ Cái

Tại sao cần học bảng chữ cái tiếng Trung

Trung Hoa ngày càng được biết đến và trở thành một đất nước mà các bạn trẻ hướng đến. Bởi lẽ đó không chỉ là một đất nước vừa phát triển về kinh tế mà còn phát triển về văn hóa. Là một trong những đất nước mà không chỉ riêng những người trẻ mà có thể nói rằng mọi người đều muốn khám phá và đặt chân đến. Ngày hôm nay chúng mình sẽ giúp các bạn kéo gần khoảng cách hơn bằng bảng chữ cái tiếng Trung.

 

Hiện nay sự quan tâm đến tiếng Trung là một trong những điều phổ biến. Có rất nhiều người tìm hiểu và bắt đầu học tiếng Trung. Nhiều người tự hỏi để làm gì và chỉ quan tâm đến tiếng Anh. Tuy nhiên như các bạn biết, mỗi chúng ta khi có thể tiếp cận được đến văn hóa và ngôn ngữ các nước thì có thể làm tương lai của bạn sáng lạn hơn. Học tiếng Trung không chỉ có thể giúp bạn có thêm sự hiểu biết thêm về một ngôn ngữ mới. Ngoài ra đó cũng là cách mà bạn có thể tiếp cận thêm các kiến thức từ một đất nước khác. Tạo cho mình một công việc và môi trường làm việc tốt với mức lương cao. Hay đi du lịch mà không cần tới hướng dẫn viên. Để có thể làm tất cả những điều đó việc đầu tiên bạn cần làm là tiếp cận với bảng chữ cái tiếng Trung.

Cũng như việc học tiếng Việt hay tiếng Anh chúng ta cần học bảng chữ cái. Để từ đó có thể tạo nên một nền nhất định để không bị choáng ngợp với vốn từ ngữ cũng như học tiếng một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó việc học bảng chữ cái tiếng Trung giúp bạn có thể phát âm chuẩn và chính xác hơn khi ghép các âm lại với nhau.

Cách học bảng chữ cái tiếng Trung 

Đối với bảng chữ cái tiếng Việt chúng ta cảm thấy học dễ dàng. Bởi lẽ từ khi còn nhỏ chúng ta đã tiếp cận với chúng bằng cách nghe,nói và giao tiếp. Nhưng đối với bảng chữ cái tiếng Trung thì hoàn toàn khác. Có thể bạn xem một vài bộ phim, nghe và hiểu được một số từ mà họ nói nhưng lại không thể viết. Bởi lẽ bảng chữ cái tiếng Trung là một ngôn ngữ xa lạ đối với chúng ta. Vì vậy chúng ta cần bắt đầu bằng những yếu tố tạo nên nó:

Ngữ âm

 

Nguyên âm Phát âm ra tiếng Việt
a được đọc là “a”
o được đọc là “ua”
e đọc là “ưa”. Trong trường hợp không có thanh điệu khi đi với l,d,m,n được đọc là “ơ”
i đọc là “i”. khi đi cùng z, zh,c,ch,s,sh,r sẽ đọc thành “ư”
u đọc là “u”
ü đọc là “uy”, khi đọc cần phải tròn môi mới có thể phát âm đúng

 

Nguyên âm kép

Nguyên âm Phát âm ra tiếng Việt
ai được đọc là “ai”
ei đọc là “ây”
ao đọc là “ao”
ou đọc là “âu”
ia đọc i rồi đến a
ie cách đọc: i + ê
ua đọc là “oa”
uo đọc là “ua”
üe đọc là uê
iao cách đọc: i +eo
iou đọc là iêu
uai đọc là “oai”
uei đọc là “uây”

 

Nguyên âm mũi

Bảng Chữ Cái Tiếng Trung

Cách Đọc Các Phiên Âm

Nguyên âm Phát âm ra tiếng Việt
an đọc là “an”
en đọc là “ân”
in đọc là “in”
ün đọc là “uyn”
ia đọc là: i + a
uan đọc là “oan”
üan đọc là “oen”
uen(un) đọc là “uân”
ang đọc là “ang”
eng đọc là “âng”
ing đọc là “ing”
ong đọc là “ung”……..
iong đọc là “i + ung”
in đọc là “in”
uang đọc là “oang”
ueng đọc là “uâng”

Nguyên âm ER

Nguyên âm Phát âm ra tiếng Việt
er đọc là “ơ”, uốn lưỡi

Phụ âm hay còn được gọi là thanh mẫu trong tiếng Trung 

Bảng Chữ Cái Tiếng Trung

Cách Đọc Và Các Ví Dụ Về Phiên Âm

Âm môi

Phụ âm Phát âm ra tiếng Việt
b đọc giống p, không bật hơi

Ví dụ: bu

p đọc giống p, bật hơi

Ví dụ: pao

m đọc giống m

Ví dụ: mian

f đọc giống ph

Ví dụ: fu

 

Âm đầu lưỡi giữa

Phụ âm Phát âm ra tiếng Việt
d đọc giống t

Ví dụ: dang

t đọc giống th

Ví dụ: tan

n đọc giống n

Ví dụ: neng

l đọc giống l

Ví dụ: liang

 

Âm gốc lưỡi

Phụ âm Phát âm ra tiếng Việt
g đọc giống c, không bật hơi

Ví dụ: gang

k đọc giống kh, bật hơi

Ví dụ: ke

h đọc giống kh, không bật hơi

Ví dụ: heng

 

Âm mặt lưỡi

Phụ âm Phát âm ra tiếng Việt
j thẳng lưỡi, không bật hơi, đọc giống ch

Ví dụ: jin

q thẳng lưỡi, bật hơi, đọc giống tr

Ví dụ: qing

x đọc giống x

Ví dụ: xin

 

Âm đầu lưỡi trước và sau

Phụ âm Phát âm ra tiếng Việt
z âm đầu lưỡi, thẳng lưỡi, không bật hơi, đầu lưỡi ở mặt sau hàm răng trên

Ví dụ: zi 

c là âm đầu lưỡi, thẳng lưỡi, đầu lưỡi đặt ở mặt sau hàm răng trên, bật hơi

Ví dụ: ci

s đọc là “x”
r cong lưỡi, hạn chế rung

Ví dụ: ri

 

Âm phụ kép

Phụ âm Phát âm ra tiếng Việt
zh cong lưỡi, không bật hơi, đọc giống ch

Ví dụ: zhi

ch cong lưỡi, bật hơi, đọc giống tr

Ví dụ: chi 

sh cong lưỡi

Ví dụ: shi

 

 Thanh điệu trong tiếng Trung 

Cũng như trong bảng chữ cái tiếng Việt có 5 dấu câu thì ở trong bảng chữ cái tiếng Trung cũng vậy. Trong bảng chữ cái tiếng Trung có 5 dấu câu. Các từ ngữ tiếng Trung theo cách phát âm mà mang sắc thái và nghĩa khác nhau.

 

Hệ thống Thanh điệu hay còn được gọi là dấu  Kí hiệu thanh điệu  Cách đọc thanh điệu Ví dụ về cách phát âm
Thanh 1  –  đọc 2 nhịp, dài giọng ra, đọc giống như không có dấu gì trong tiếng Việt ā 
Thanh 2  / đọc 2 nhịp, đọc giống dấu sắc trong tiếng Việt á
Thanh 3  v đọc 2 nhịp, đọc giống dấu hỏi trong tiếng Việt ǎ
Thanh 4  \ đọc 1 nhịp, quát lên à
Thanh 5

( hay còn gọi là thanh nhẹ ,thanh không ) 

đọc 1 nhịp, không quát, đọc ngắn bằng một nửa thanh 1  a

Quy tắc biến điệu 

 1. a) Biến điệu yī và bù
 • Nếu yī và bù ghép với thanh 4 thì yī  đọc thành yí và bù đọc thành bú.

Ví dụ: yī + dìng → yí dìng

不要/ bú yào: không muốn, không được

 • Khi sau đi với thanh 1, thanh 2 và thanh 3 thì đọc thành yì và bù

Ví dụ: Yī biān → yì biān

Hai thanh 3 đứng cạnh nhau

Khi hai thanh ba đi liền với nhau thì thanh ba thứ nhất đọc thành thanh 2

Ví dụ: wǒ xiǎng biến âm sẽ thành wó xiǎng

Khi ba thanh 3 đi liền với nhau thì thanh 3 thứ hai đọc thành thanh 2 hoặc hai thanh 3 đầu đọc thành thanh 2.

Ví dụ: wǒ kě → đọc thành wǒ ké  

Khi bốn thanh 3 đi liền với nhau thì thanh 3 thứ nhất và thứ ba đọc thành thanh 2. 

Ví dụ: wǒ yě kě → đọc thành wó yě ké  

Lưu ý: Hãy cố gắng nhớ hết các mặt chữ, cách phiên âm nhé. Ngoài ra các bạn cần phải nắm vững những cách đọc cũng như cách phát âm và các quy tắc mà chúng mình đưa ra để có thể đạt kết quả tốt.

Học bảng chữ cái tiếng Trung như thế nào thì hiệu quả

Bảng Chữ Cái Tiếng Trung

Phiên Âm Bảng Chữ Cái Tiếng Trung Giúp Bạn Học Dễ Dàng Hơn

Bảng chữ cái tiếng Trung chính là bước nền đến với sự hiểu biết thêm về Trung Hoa. Để tiến bộ và bước tới gần hơn chúng ta luôn có những cách học đề ra để đạt được hiệu quả:

 • Để có thể học bảng chữ cái tiếng Trung thật hiệu quả thì luyện tập luôn là yếu tố quan trọng và cần thiết khi học. Bởi tiếng Trung cũng như bảng chữ cái tiếng Trung khi viết và phi phát âm có sự khác biệt. Vì vậy không chỉ luyện tập về cách phát âm mà còn phải ghi nhớ cách viết chữ cái.
 •  Cùng với đó là nghe đi nghe lại nhiều lần và học phát âm khi nghe. Bạn có thể nghe các bài giảng hay những bài dạy phát âm, những video, clip, bài hát hay những câu chuyện ngắn.
 •  Nếu có thể hãy ghi nhớ vào những lúc rảnh rỗi và nghỉ ngơi. Áp dụng càng nhiều thì mức độ ghi nhớ càng nhanh. 
 • Ngoài ra nếu bạn cảm thấy tự học khó khăn có thể tìm đến các trung tâm dạy tiếng Trung uy tín và chất lượng để theo học. Ở đó họ có thể hướng dẫn cũng như định hướng cho bạn cần phải làm gì để đạt hiệu quả tốt nhất.
 •  Chăm chỉ luôn là yếu tố cần thiết khi học hỏi và tìm tòi một thứ gì đó. Không chỉ đối với việc học tiếng Trung mà bất kỳ những ngôn ngữ nào sự chăm chỉ và cố gắng luôn phải cần duy trì.
 • Việc sử dụng điện thoại hàng ngày để lướt web mất thời gian thì thay vào đó bạn có thể tải các ứng dụng học tiếng Trung. Hiện nay có rất nhiều app dạy tiếng Trung trong đó có cả cách dạy phát âm trong bảng chữ cái vô cùng hay mà bạn có thể học tập. Có thể sẽ giúp ích bạn nhiều đấy.
 • Viết đi viết lại thật nhiều ra giấy hay bất cứ nơi đâu có thể viết. Đây là một trong những phương pháp học ghi nhớ hiệu quả mà bạn có thể áp dụng.
 • Dùng những từ ngữ chỉ những đồ vật con vật xung quanh để luyện tập

  Bảng Chữ Cái Tiếng Trung

  Học Bảng Chữ Cái Qua Áp Dụng Hình Ảnh

Bác Hồ đã từng nói : “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…”. Vì vậy hãy cố gắng chăm chỉ học tập và theo đuổi những ước mơ và dự định của bản thân trong tương lai nhé. Những thông tin về bảng chữ cái tiếng Trung và phương pháp cũng như cách học hôm nay có giúp ích cho bạn không? Chúng mình mong rằng bạn sẽ học tập thật tốt!