Netviet Edu

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cơ bản nhất

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cơ bản nhất

Giới thiệu bằng tiếng Anh đơn giản nhưng tạo ấn tượng Mục đích của việc học tiếng Anh ngoài việc để có thể tiếp cận và giao tiếp tốt thì điều đầu tiên chính là để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Trong những buổi gặp mặt, những buổi giao lưu hay đi phỏng vấn đến cả...